Onze doelen

Doel 1

Vormen van een gemeenschappelijk platform voor bachelor-, master- of doctoraatsstudenten van diverse universiteiten en hogescholen.

Doel 2

Bijstaan en ondersteunen van studenten bij hun studies en hen vertegenwoordigen op verschillendeniveaus.

Doel 3

Organiseren van socio-culturele, sportieve, educatieve en kunstzinnige activiteiten of evenementen alsook binnenlandse en buitenlandse reizen in kader van zelfontplooiing of -ontwikkeling.

Doel 4

Studenten ertoe aanzetten om onderzoek te doen en academische artikels of opiniestukken te schrijven over maatschappelijke onderwerpen, in het bijzonder over onderwijs

Doel 5

Organiseren van lezingen, panels, discussieavonden, roundtables of conferenties over maatschappelijke onderwerpen, in het bijzonder over onderwijs, waarbij studenten aangemoedigd worden om niet enkel als luisteraar maar ook als spreker actief deel te nemen.

Doel 6

Via verschillende activiteiten er voor zorgen dat de relatie tussen studenten en docenten niet beperkt blijft tot de contacten tijdens de lessen, dat deze bevorderd wordt zodat ze van elkaar kunnen leren.

Doel 7

Vormen van een kennis-en informatiebron over het (hoger) onderwijssysteem in België, hogescholen en universiteiten en over master-, doctoraat- en post-doctoraatsopleidingen.

Doel 8

Informeren van leerlingen en ouders uit het middelbaar over studiemogelijkheden en uitdagingen in het hoger onderwijs en hen begeleiden bij de studiekeuze. In dit kader wil de vereniging jaarlijks een studiekeuzebeurs organiseren.

Doel 9

Bevorderen van studieprestaties van studenten via collectieve studeermomenten, via peterschapsprojecten of via workshops, infoavonden, lezingen over studievaardigheden, motivatie, studeertechnieken, rolmodellen, enz…

Doel 10

Aangaan van samenwerkingen en realiseren van gemeenschappelijke projecten met andere verenigingen

Doel 11

Informeren van studenten over de (arbeids)markt, hen helpen met het vinden van stageplaatsen en hen begeleiden en ondersteunen tijdens de overgang naar het professioneel leven.

Doel 12

Organiseren van lokale of nationale activiteiten en wedstrijden voor jongeren om het wetenschappelijk denken en maatschappelijke verantwoordelijkheid te bevorderen.

Doel 13

Begeleiden en ondersteunen van studenten met moeilijkheden over studiefinanciering of logement via giften, donaties of sponsoringen.