Hoger onderwijs in Franstalige gemeenschap

In het hoger onderwijs is er de bachelor-master structuur.


Er zijn 2 types van hoger onderwijs:


Type court

 • Leidt naar een diploma van Bachelier professionnalisant

 • Omvang van 180 – 240 ECTS (3 of 4 jaar)

 • Georganiseerd aan hogescholen en ‘écoles supérieures des arts’


Type long

 • Georganiseerd aan universiteiten, hogescholen en écoles supérieures des arts’

 • 3 cycli

  • 1ste cyclus (180 ECTS - 3 jaar) leidt naar een diploma van Bachelier de transition

  • 2de cyclus ( 60 – 240 ECTS – 1 tot 4 jaar) leidt naar diploma van Master en Master complémentaire

  • 3de cyclus: doctorat


Onderwijs aan de hogescholen is onderverdeeld in ‘catégories d’études’:

 • Agronomie

 • Arts appliqués

 • Economie

 • Paramédical

 • Pédagogie

 • Social

 • Technique

 • Traduction et interprétation


Onderwijs aan de universiteiten is onderverdeeld in ‘domaine d’études’:

 • Philosophie

 • Théologie

 • Langues et lettres et traductologie

 • Histoire, art et archéologie

 • Information et communication

 • Sciences politiques en sociales

 • Sciences juridiques

 • Criminologie

 • Sciences économique en de gestion

 • Sciences psychologiques en de l’éducation

 • Sciences médicales

 • Sciences vétérinaires

 • Sciences dentaires

 • Sciences biomédicales et pharmaceutiques

 • Sciences de la santé publique

 • Sciences de la motricité

 • Sciences

 • Sciences agronomiques en ingénierie biologique

 • Sciences de l’ingénieur et technologie

 • Art de bâtir et urbanisme

 • Arts du spectacle et techniques de diffusion en de communication

Toelating vanuit Vlaanderen:


Studenten met een Vlaams diploma secundair onderwijs worden automatisch toegelaten tot het Franstalig hoger onderwijs.


Er is wel een TAALPROEF indien je je secundair onderwijs niet hebt beëindigd in een instelling waar het Frans de onderwijstaal is of indien je nog geen cyclus in het Franstalig hoger onderwijs beëindigd hebt. In dat geval moet je het bewijs leveren dat je geslaagd bent voor het examen over de voldoende kennis van het Frans.

Dit examen bestaat uit twee delen:

 • een schriftelijke proef: een uiteenzetting van ongeveer een kwartier of een tekst van 2 à 3 pagina’s over een algemeen onderwerp samenvatten in een doorlopende tekst van een twintigtal lijnen;

 • een mondelinge proef: een conversatie over het onderwerp van het schriftelijk deel, om na te gaan of je deze uiteenzetting of tekst goed begrijpt en om je spreekvaardigheid te toetsen.


Wat met Geneeskunde en Tandheelkunde?


In Wallonië is er geen toelatingsproef, maar een niet-bindende oriënteringsproef die peilt naar de kennis van de vakken Biologie, Chemie, Fysica, Frans en Engels. Deze proef moet je helpen om in te schatten of je kennis voldoet om de studies aan te vatten. Daarnaast is er een ‘selectie’ in de loop van het eerste bachelorjaar: studenten die geen gemiddelde van 10 op 20 halen bij de examens eind januari moeten kiezen tussen één van de drie onderstaande mogelijkheden:

 • een remediëringsprogramma volgen in het tweede deel van het academiejaar. Dit zal deel uitmaken van de evaluatie op het einde van het jaar;

 • een spreiding van het eerste jaar over twee academiejaren (kan alleen voor generatiestudenten);

 • een heroriëntering naar een andere studierichting.


Als je aan een universiteit van de Franse Gemeenschap in het eerste jaar zou slagen en je wil nadien de opleiding geneeskunde verder volgen in Vlaanderen, kan dit enkel na het slagen voor het toelatingsexamen in Vlaanderen.


De afgestudeerde (tand)arts met een Franstalig diploma mag zich in Vlaanderen vestigen.


Opleiding geneeskunde omvat in totaal 360 ECTS; Tandheelkunde 300.


Examencommissie:


Website Franse Gemeenschap: 'jurys centraux' en kies vervolgens voor hoger onderwijs.