Onderwijs en vorming

Het Belgische Studentenplatform is zich bewust van het feit dat de belangrijkste factor in ontwikkelde samenlevingen die in welvaart en consistentie leven, de bevolking is die deze samenlevingen vormt en eigent zich omwille deze reden het principe toe om de kennis van haar leden voortdurend te vernieuwen en bij te werken.


Met haar departement “Opleiding en Ontwikkeling” wil dit Platform een zinvolle betekenis hebben in deze evolutie van de studenten die hier lid zijn en engageert zich om activiteiten, plannen en projecten uit te werken welke de leden zullen aanzetten om zich om te vormen tot actieve burgers die allen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.


Het departement “Opleiding en Ontwikkeling” van het Belgische Studentenplatform ziet het als haar taak om oplossingen te zoeken voor problemen van studenten met betrekkking tot onderwijs en om plannen, projecten en activiteiten uit te voeren die de schoolprestaties van studenten ten goede zullen komen. Met het aanbod van cursussen waarin doeltreffende studiemethoden zullen uitgelegd worden aan studenten, informatieve en educatieve seminaries die een hulp zullen betekenen in hun schoolcarrière, en programma´s waarin kennis en informatie uitgewisseld worden, streeft dit department ernaar om de meest effectieve bijdrage te leveren in deze gebieden.


Dit departement van het Belgische Studentenplatform neemt ook het voortouw bij de individuele ontwikkeling van de leden en hun inspanningen tot zelfontplooiing, naast het school- en onderwijsleven. Via de organisatie van programma’s en projecten, waarbij de studenten samengebracht worden met personen die succesvol zijn in hun branche en gerespecteerde rolmodellen zijn in de samenleving, tracht ze de perspectieven van haar leden te verbreden en hen te laten evolueren tot personen die nuttig zijn voor de samenleving.