Onderzoeken en publicaties

Eén van de vijf departementen van het Belgische Studentenplatform is de tak “Wetenschappelijke Onderzoeken en Publicaties”, met als basisdoelstelling het aanmoedigen van universitaire studenten, die een academische carrière willen uitbouwen, tot het uitvoeren van academische studies in verschillende terreinen en hun onderzoeken te publiceren, om op deze wijze de studenten voor te bereiden voor de academische wereld.


In deze tijd, waarin men zeer gemakkelijk toegang heeft tot informatie, accepteert een niet te verwaarlozen deel van de studenten alle aangeboden informatie zonder erover na te denken, zonder deze te analyseren en te bekritiseren en kunnen ze dus “passieve informatieconsumenten” genoemd worden. Terwijl eigenlijk een student die in het stadium van hoger onderwijs zit gemakkelijk te bereiken informatie zou moeten interpreteren, bekritiseren en nog belangrijker, een synthese zou moeten maken van de verscheidene informatie om zo te komen tot het produceren van originele ideeën. De student zou ook in staat moeten zijn om deze nieuwe ideeën in een academische discipline aan de gemeenschap te presenteren.


Het departement “Wetenschappelijke Onderzoeken en Publicaties” zal studenten, in het kader dat we hierboven kort trachtten toe te lichten, aanmoedigen om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en zal ervoor zorgen dat, met de begeleiding van ervaren academici op dit gebied, deze uitgevoerde onderzoeken gepubliceerd worden.


Bovendien behoren het samenbrengen van master- en doctoraatsstudenten in diverse workshops, naargelang hun expertisegebied, om onderlinge samenwerking te stimuleren en eveneens het publiceren van hun werken, tot de doelstellingen van dit departement.