Professionele carrière

Het departement Professionele Carrière van het Belgische Studentenplatform heeft als belangrijkste doelstellingen het zo goed mogelijk voorbereiden van haar leden tot het professionele leven en de zakenwereld, het bieden van vormings- en andere mogelijkheden om hun niveau te verhogen zodat ze meer succesvol worden in hun beroep, en het ondersteunen van deze leden bij hun adaptatie in het beroepsleven.


Aan de hand van seminaries omtrent diverse beroepen en sectoren help dit departement de studenten om de meest geschikte beroeps- en branchekeuze te maken. Het houdt hen op de hoogte van de ontwikkelingen in de zakelijke wereld, begeleidt hen naar de gepaste werkplekken, brengt hen in contact met specialisten die zich bewezen hebben op dit vlak, met ondernemers en professionelen die hun kennis en ervaringen overdragen naar de leden van dit Platform.


Ook gaat het departement samenwerkingen aan met andere verenigingen die actief zijn in deze terreinen om gemeenschappelijke projecten te realiseren in het belang van de leden en houdt hen op de hoogte van programma’s rond werk, stage en vorming. Het departement “Professionele carrière” moedigt met de activiteiten en projecten die ze organiseert of aan welke ze deelneemt als co-organisator de leden aan om zich te ontplooien tot goed opgeleide, in de zakenwereld succesvolle en in de gemeenschap gerespecteerde en participerende burgers.