Hoger onderwijs in vlaanderen

De bachelor-masterstructuur of bamastructuur is een gevolg van de Bologna-akkoorden tussen 29 Europese landen. Het doel: een meer eenvormige structuur van het hoger onderwijs creëren en zo studeren binnen de Europese Unie eenvoudiger maken.


Het hoger onderwijs in Vlaanderen bestaat uit:


-het hoger professioneel gericht onderwijs;
-het academisch gericht onderwijs.


Het hoger professioneel gericht onderwijs bevat alleen bacheloropleidingen en wordt enkel georganiseerd aan de hogescholen. Het academisch gericht onderwijs bevat naast bacheloropleidingen ook masteropleidingen. Op dit ogenblik wordt het zowel aan de universiteiten als aan de hogescholen georganiseerd. Aan de hogescholen gebeurt dat binnen het kader van een associatie, een samenwerkingsverband tussen universiteiten en hogescholen. Associaties maken een betere wisselwerking tussen onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in de opleidingen aan de hogescholen mogelijk.


Er zijn vijf associaties in Vlaanderen:


-Associatie K.U.Leuven;
-Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg;
-Associatie Universiteit Gent;
-Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen;
-Universitaire Associatie Brussel.


Vanaf het academiejaar 2013-2014 worden de academische bachelor- en masteropleidingen van de hogescholen in de universiteiten geïntegreerd. Enkel de universiteiten zullen die opleidingen dus aanbieden. De hogescholen zullen vanaf dan uitsluitend professioneel gerichte bacheloropleidingen organiseren. De integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten is het gevolg van een beslissing van de Vlaamse Regering en zorgt ervoor dat studenten de best mogelijke garanties krijgen om daadwerkelijk in contact te komen met wetenschappelijk onderzoek. Bovendien is de internationale erkenning van de academische bachelor- en mastergraden beter gegarandeerd als ze door de universiteiten uitgereikt worden.


Er is één uitzondering op de integratie in de universiteiten: de academische kunstopleidingen. Zij zullen samen met de professionele kunstopleidingen een School of Arts vormen, die bij de hogescholen ondergebracht wordt.


Wat betekent de integratie concreet voor de studenten? In 2012-2013 kan je nog inschrijven voor een academische opleiding naan een hogeschool. Vanaf 2013-2014 word je automatisch student van een universiteit. Ook je diploma zal uitgereikt worden door een universiteit. Dat betekent niet automatisch dat je je voor de lessen naar de huidige campussen van de universiteit zal moeten verplaatsen. In een eerste fase van de integratie zullen de lessen zeer waarschijnlijk nog plaatsvinden op de campussen van de hogescholen.