Wie zijn wij?

Het Belgische Studentenplatform verschilt van vele andere studentenverenigingen in die zin dat het niet uitsluitend de doelstelling heeft om het sociale leven van studenten uit te breiden, maar daarnaast ook tegelijkertijd een bijdrage wil leveren aan de carrièreplanning van de studenten.


De hoofddoelstelling van dit Platform is het aanmoedigen van studenten om begaan te zijn met de belangrijkste problemen in de maatschappij waarin we leven, en hieromtrent ideeën en oplossingen uit te werken, met behulp van diverse wetenschappelijke onderzoeken en studies. De universiteitsstudenten vormen waarschijnlijk dat segment van de samenleving dat het meest leest, denkt en bekritiseert; het is juist onze missie om dit enorme potentieel van studenten te stimuleren om in beweging te treden en maatschappelijke problemen tot een minimum te herleiden.


Andere doelstellingen van ons Platform zijn onder andere het vergemakkelijken van de adaptatie van studenten aan het professionele leven na hun studies en het ondersteunen van studenten die een academische carrière willen opbouwen bij hun onderzoeken en publicaties. Naast al deze doelen willen we ook een positieve bijdrage leveren aan het verrijken van de sociale en culturele aspecten in het studentenleven en dit door het organiseren van sociale, culturele en sportieve activiteiten.